top of page

Havalandırma Sistemleri

booking-limit-wix.jpg

Havalandırma sistemleri, iç mekanlardaki hava kalitesini iyileştirerek daha konforlu bir ortam sağlamayı hedefler.

Havalandırma sistemleri fabrikalarda, üretim tesislerinde, konutlarda, ofislerde, otoparklarda, eğitim merkezlerinde, hastane v.b alanlarda ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılarak ortamda bulunan havanın olumsuz etkilerini gidermekte çözüm sağlar.

Havalandırma sistemleri birçok bileşenden oluşmaktadır. Filtre sistemleri havada bulunan partiküllerin yakalanmasında önemli rol oynar.


Havalandırma sistemlerinin en önemli birleşenlerinden biri de fanlardır, fanlar ortamdan havalandırma kanalları ve bileşenleri ile taze hava ve egzoz sistemlerini karşılamada ana bileşendir.

Isı geri kazanım hava sistemleri ortamda bulunan kirli havayı dışarı atarken aynı anda taze hava sağlayan sistemlerdir. Bu sistemlerin ana birleşenlerinden olan plakalı eşanjörler egzoz havasında bulunan ısı yükünü taze havaya transferini sağlar.

Toz toplama sistemleri endüstriyel alanlarda meydana gelen toz ve talaş gibi maddelerin ortamdan hızlıca uzaklaştırılarak depolanmasını sağlar.

bottom of page