top of page

Isıtma & Soğutma Sistemleri

Isıtma ve soğutma sistemleri, ortamda bulunan havayı veya suyu mevsim koşullarına uygun düzeylere getirerek konfor şartlarının sağlanmasını hedefler. Alışveriş merkezilerinde, endüstriyel tesislerde, iş yerlerinde, hastanelerde, okullarda, ofislerde, bireysel konutlar ve diğer birçok mekânda kullanılan ısıtma ve soğutma sistemleri bu yapılar için önem arz eder.

Isıtma ve soğutma sistemlerini şu şekilde sıralarsak;

➜ Merkezi Kazan Sistemleri (Kaskad Sistemleri)

Kazan kaskad sistemleri, birden fazla kazanın bir araya getirilerek tek bir sistemde çalışmasını sağlayan bir ısıtma sistemidir. Bu sistemde, kazanlar birbirine bağlanarak daha yüksek kapasite ve verimlilik elde edilerek ihtiyaçları karşılar.

Kazan kaskad sistemleri genellikle binalar, endüstriyel tesisler veya toplu konut projeleri gibi yüksek ısıtma ihtiyacı olan yerlerde kullanılır. Bu sistemler, enerji tasarrufu sağlamak, yedekleme imkanı sunmak ve daha güvenli bir ısıtma sistemi oluşturmak amacıyla tercih edilir.

➜ Fancoil Sistemleri

Fancoil, ortamdaki havayı sirküle etmek için bir fan ve batarya kullanan bir tür ısıtma ve soğutma sistemidir. Alışveriş merkezlerinde, ticari binalarda, otellerde ve konut alanlarında yaygın olarak kullanılır. Fancoil üniteleri tavana veya zemine yerleştirilebilir merkezi ısıtma ve soğutma sistemine bağlanır. Ünite içerisinde bulunan batarya mevsim koşullarına ve istenilen sıcaklığa bağlı olarak sıcak hava veya soğuk hava sağlamayı hedefler.

➜ WSHP Sistemleri

Su Kaynaklı Isı Pompası (Water Source Heat Pump-WSHP), yüksek verimli ve düşük enerji tüketimli bir ünitedir. Kondenseri hava yerine su ile soğutulan ısı pompaları çoğunlukla alışveriş merkezleri, ofisler gibi alanlarda kullanılır.


➜ Hava Aparey Sistemleri

Aparey, sıcak hava ihtiyacını karşılamak için atölye, spor salonu, garaj, hangar, süpermarket ve fabrika ortamlarda gibi kullanılan cihazlardır. Günümüzde sıcaksoğuk hava ihtiyacını karşılamak için kullanılan apareylerin merkezi bir ısıtma ve soğutma sistemine ihtiyaç duyarlar.

bottom of page